Sociální sítě

Ministerstvo Financí ČR

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO) | 2020

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (dále také jako „Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“), které má za cíl ulehčit provozovatelům hazardních her přípravu na spuštění ostrého provozu.

V souboru s názvem Koncepce testovacích dat pro neprodukční prostředí RVO (Playground RVO) je obsažen popis koncepce testovacích dat pro vývoj a testování informačních systémů zejména provozovatelů hazardních her. Společně s tímto souborem jsou zveřejňovány také soubory obsahující testovací případy (příloha č. 1 – Testovací případy) a testovací certifikáty (příloha č. 2 – Testovací certifikáty). Testovací data budou postupně doplňována podle odůvodněných potřeb uživatelů v návaznosti na průběh testování na straně provozovatelů hazardních her.

Současně se spuštěním Playgroundu RVO bude publikován Referenční klient RVO na platformách Java a .NET. Referenční klient RVO slouží jako vzorová implementace klienta webových služeb datového rozhraní. Na základě této implementace lze vyrobit vlastní klienty nebo použít fragmenty kódu Referenčního klienta RVO pro integraci do informačních systémů zejména provozovatelů hazardních her. Referenční klient RVO je k dispozici ke stažení formou GitHub repository na adresách https://github.com/Ministerstvo-financi/hazard-rovo-java a https://github.com/Ministerstvo-financi/hazard-rovo-dot-net, kde jsou uloženy jak zdrojové kódy, dokumentace, tak i spustitelné verze (releases).

Publikované materiály navazují na Kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her, týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby vyhlášenou Ministerstvem financí, zejména na přílohu č. 3 – Neprodukční prostředí – přístupové a provozní informace. Dokument Kompletní technická specifikace informačního systému provozování hazardních her, včetně jeho příloh, je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí, dostupné zde:  Kompletní technická specifikace – RVO.

Materiály jsou poskytovány pro volné použití zejména provozovatelů hazardních her jako pomocný nástroj pro usnadnění implementace rozhraní, jsou poskytovány bez záruky funkčnosti a nenahrazují znění výše uvedené kompletní technické specifikace. Případné chyby a odlišnosti chování od technické specifikace budou opraveny a publikovány stejným způsobem.

Dokumenty ke stažení

Poznámka I: Dne 17. 7. 2020 byla upravena Příloha č. 1 Testovací případy, došlo ke změně na listu OveritOsobu u třech testovacích případů, a to se jmény Marina Jaklová a Amélie Spáčilová. V souvislosti s touto změnou byly změněny poskytované odpovědi na požadavky odesílané prostřednictvím Playgroundu RVO.

Poznámka II: Dne 30. 3. 2021 byly do Přílohy č. 1 – Testovací případy přidány další testovací případy na list OveritOsobu a ZmenitUdajeOsoby. Jedná se o všechny osoby s občanstvím XX. Dále byly upraveny platnosti certifikátů na listu Certifikáty. Veškeré změny jsou podbarveny. Nová verze přílohy je platná od 30. 3. 2021.

Poznámka III: V příloze č. 2 – Testovací certifikáty platné byl vyměněn podpisový certifikát ministerstva pro neprodukční prostředí (Playground), jelikož platnost předchozího certifikátu již skončila. Nová verze přílohy je platná od 30. 3. 2021.


Převzatý článek z webu Ministerstva Financí, které má oblast hazardu a problematiku sázkových kanceláří a internetových kasin ve své pravomoci:
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-provozovatele/testovaci-prostredi-rvo-playground/2020/provoz-neprodukcniho-prostredi-informacn-38102/

Legální provozovatelé internetového casina k aktuálnímu datu

  • Fortuna
  • Tipsport
  • Chance
  • Synottip
  • Sazka
  • Betor

Novinky v Casinu Fortuna

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY Z RUBRIKY Ministerstvo Financí ČR